Utbildning och ledarinformation

Välkommen till utbildningsdag för juniorledare i Värmland 

Anmälan till GL1 19 Juni: ForshagaDeje GK Min golf senast 11 juni. Pris 300 kr/deltagare Swisch: 123 177 90 08 Anmälan senast 11 Juni 

Anmälan till GL2 3-4 September Karlstad GK Min Golf senast den 15:e augusti Pris 500 kr/deltagare Swisch: 123 177 90 08 Anmälan senast den 15:e augusti

Golfens Ledarutbildning steg 1 ForshagaDeje GK bjuder tillsammans med Junior i Värmland in ledare till en utbildningsdag den 19 juni Inbjudan är till varje klubb i Värmland, alla tränare och ledare. Vi kommer att tillsammans gå igenom vem gör vad 2022 så att vi får en så bra verksamhet som möjligt för juniorer i Värmland både på klubb och i distrikt 

GOLFENS LEDARUTBILDNING STEG 1  

Välkommen till ForshagaDeje GK för att söndagen den 19:e juni träffas för att jobba med Golfäventyret och hur vi tillsammans kan få till en bra juniorträning på våra klubbar. Vi samlas 09.00 för att presentera utbildningen och varandra. Emil leder oss genom GL1 och Golfäventyret och tillsammans hittar vi en bra grund träna juniorer till att spela och träna för glädje och gemenskap för alla juniorer. Utbildnigsmaterial och mat ingår Anmälan ska göras i MinGolf.se senast den 11 Juni. 

GOLFENS LEDARUTBILDNIG STEG 2  

Välkommen till Karlstad GK den 3 och 4 september för att jobba vidare med Golfens utvecklingstrappa och hur man skapar en trygg miljö som låter juniorerna hitta rätt utmaning för sin nivå enligt trafik ljuset. Det blir två intensiva dagar där vi får känna varandra, hur vi reagerar under stressande utmaningar och vad man kan göra för att minska stressen och i stället finna glädjen i att våga pröva nytt. Felix Emil och Birger håller i utbildningen. För att gå steg 2 måste du ha gått steg 1. Utbildningsmaterial ingår och mat. Anmälan i Mingolf.se senast den 15:e augusti.