info till åskådare

Information till åskådare!

Svenska Golfförbundet vill gärna att golfbanan blir en idrottsplats för både spelare, ledare och åskådare. Därför ser vi det som positivt att våra juniorers tävlande inte bara följs vid klubbhuset utan också ute på banan.

Ta er därför gärna tid att ute på banan se spelet och agera som goda förebilder för svensk idrottspublik.

Åskådare får följa den boll där en anhörig eller vän spelar. Om man kontinuerligt följer en sådan boll måste detta ske på sådant sätt att varje misstanke om fusk, coachning eller otillåten hjälp åt spelaren är utesluten och att spelarna i bollen eller angränsande bollar inte hindras eller störs av närvaron.

Information till åskådare

Det är trevligt om så många föräldrar/tränare/ledare och andra åskådare som möjligt följer spelet i SGF Juniortävlingar. Ju fler som följer spelet på banan desto bättre inramning och stämning. Det finns inga avstånd som åskådare måste befinna sig från spelaren för att följa spelet. I tävlingar där caddieförbud råder får tävlingsledningen ofta frågor om hur åskådare får/bör agera. Följande är bra att känna till:

Tillåtet

- Att ge spelaren information om reglerna, avstånd eller om läget för något på banan t.ex. hålet, greenen, fairway, pliktområden, bunkrar eller en annan spelares boll

- Att vid enstaka tillfälle agera med avsikt att påskynda spelet, till exempel att kratta en bunker eller flytta en bag åt spelaren

- Att prata med en spelare sporadiskt utan att ge spelaren råd

- Att ge en spelare regnställ, paraply, mat, dryck etc

- Att hjälpa till att leta efter en spelares boll

Inte tillåtet:

- Att dra eller bära spelarens vagn/bag eller hantera spelarens klubbor under spelet

- Att ge spelaren råd. Råd är varje muntlig kommentar eller handling med avsikt att påverka en spelare när det gäller att välja klubba, slå ett slag eller hur spelaren ska spela ett hål eller under en rond

- Att promenera i direkt anslutning till spelaren. Man bör inte gå på fairway och absolut inte på green. Behöver man korsa fairway går det bra men det bör helst ske efter det att spelarna passerat

- Att systematiskt befinna sig i det område där spelarens slag kan stanna och (om spelarens boll kan vara förlorad) påbörja letandet innan spelaren når platsen

Föräldrar och andra åskådare, som har för avsikt att följa särskilda spelare under flera hål, bör presentera sig för Tävlingsledare, TD och domare. Tävlingsledningen avgör vilka personer som får använda golfbil på banan under pågående tävling.

Skriv din text här ...